Academic Results XII Grade 2017

Excellent Class-XII CBSE Result by DPS Bhopal

Delhi Public School, Bhopal yet again produced 100% superlative class-XII CBSE Result 2017. The school produced the best overall result in Bhopal. The highlighting features of the result are as follows:

 1. 100% Result.
 2. Lavanya Singh is the TOPPER of Bhopal in PCM Stream with an aggregate of 97.8 % marks .
 3. Akshat Raj Lad is the SECOND TOPPER of Bhopal in PCM Stream with an aggregate of 97.6% marks.
 4. Spriha Jaiswal is the TOPPER of Bhopal in Humanities Stream with an aggregate of 97.4% marks.
 5. Soumya Bansal (95.4%) is the School Topper in the PCB Stream.
 6. Neha Bapna (96.4%) is the School Topper in the Commerce Stream.
 7. 24 students of the school scored an aggregate of 95% and above which is 7% of the students appeared and the Best in Bhopal.
 8. 88 students out of 345 appeared scored an aggregate of 90% and above which is 26% of the students appeared and the Best in Bhopal.
 9. 143 students out of 345 appeared scored an aggregate of 85% and above which is 41% of the students appeared and the Best in Bhopal.
 10. 233 students out of 345 appeared scored an aggregate of 75% and above which is 68% of the students appeared and the Best in Bhopal.
 11. Average aggregate marks scored by each student is 81%.
 12. Record breaking result in Painting where 10 students of the school scored 100 marks.
 13. 100 marks scored by students in Physics, Chemistry, Business Studies, Informatics Practices and Painting.
 14. DIPSITES who scored 100% marks in different subjects are as follows:
100 Marks in Different Subject in XII CBSE Result
Lavanya Singh  
Informatics Practices
Nischay Shopurkar
Informatics Practices
Akshat Raj Lad
Physics
Pankhuri Garg
Business Studies
Anoushka Vyas
Chemistry
Spriha Jaiswal 
Painting
Rhythm Singh Raghuwanshi
Painting
Aadiraj Patni
Painting
Arushi Mehrotra
Painting
Kanika Dewan
Painting
Pallavi Jain
Painting
Shreya Khilwani
Painting
 
Esha Ahirwar
Painting
Aarshi Sharma
Painting
Kuhu Jain
Painting
 

List of Stream Toppers

PCM Stream
01 - Lavanya Singh
(97.8%)
02 - Akshat Raj Lad
(97.6%)
03 - Rishi Chauhan
(96.8%)
04 - Rhythm Singh Raghuwanshi
(96.8%)
05 - Nischay Shopurkar
(96.8%)
06 - Anisha Gupta
(96.4%)
07 - Anoushka Vyas
(96.0%)
08 - Aadiraj Patni
(95.8%)
09 - Khushali Bilare
(95.0%)
10 - Harshaan Arora
(95.0%)
11 - Akshay Choudhary
(95.0%)
12 - Disha Gupta
(94.8%)
 
13 - Shikhar Singh
(94.6%)
14 - Arshika Lalan
(94.2%)
15 - Vatsal Bhardwaj
(94.2%)
 PCB Stream
01 - Soumya Bansal
(95.4 %)
02 - Divyaa Moorthy
(94.8 %)
03 - Malvika Goel
(94.6 %)
04 - Siddharth Gulati
(94.4 %)
05 - Archi Bhandari
(93.8 %)
05 - Medhavi Joshi
(93.2 %)
06 - Kashmik Nair
(92.8 %)
07 - Kashish Nair
(92.6 %)
08 - Suraj Bhola
(91.4 %)
09 - Shubham Singh
(89.0 %)
09 - Parul Kawalkar
(89.0 %)
10 - Yash Dubey
(88.0 %)


Commerce Stream
01 - Neha Bapna
(96.4 %)
02 - Apoorva S. Kotasthane
(95.8 %)
03 - Sarthak Goswami
(95.6 %)
04 - Pankhuri Garg
(95.4 %)
05 - Urja Agrawal
(95.2%)
06 - Ashita Jain
(94.8 %)
07 - Harsh Sewani
(94.8 %)
08 - Dishakshi Chaturvedi
(94.6 %)
09 - Shubhangi Singh
(94.4 %)
10 - Mohemmed Faisal
(94.2%)
11 - Raashi Gupta
(94.2 %)
12 - Nalada Baveja
(94.0%)


Humanities Stream
01 - Spriha Jaiswal 
(97.4 %)
02 - Deepita Raut
(96.4 %)
03 - Mahi Tiwari
(96.2 %)
04 - Raghav Yadav
(95.8 %)
05- Arushi Mehrotra
(95.6%)
06 - Sanjog Rajeev
(95.4 %)
07 - Khushi Bagga
(95.0%)
08- Kritika Tripathi
(94.8 %)
   
09 - Shreshtha Garge
(93.8 %)
10 - Jahanvi Chhabra
(92.6 %)
   


Student in TOP 10 Merit List of Bhopal
Lavanya Singh  
2nd in State
Akshat Raj Lad
3rd in State
Spriha Jaiswal 
4th in State
Rishi Chauhan
6th in Bhopal
Rhythm Singh Raghuwanshi
6th in Bhopal
Nischay Shopurkar
6th in Bhopal
Anisha Gupta
8th in Bhopal
Neha Bapna
8th in Bhopal
 
Deepita Raut
8th in Bhopal
Mahi Tiwari
9th in Bhopal
Anoushka Vyas
10th in Bhopal
 


List of Students Scoring 95% and above
Lavanya Singh
(97.8%)
Akshat Raj Lad
(97.6%)
Spriha Jaiswal 
(97.4 %)
Rishi Chauhan
(96.8%)
Rhythm Singh Raghuwanshi
(96.8%)
Nischay Shopurkar
(96.8%)
Anisha Gupta
(96.4%)
Neha Bapna
(96.4 %)
Deepita Raut
(96.4 %)
Mahi Tiwari
(96.2 %)
Anoushka Vyas
(96.0%)
Apoorva S. Kotasthane
(95.8 %)
Raghav Yadav
(95.8 %)
Aadiraj Patni
(95.8%)
Sarthak Goswami
(95.6 %)
Arushi Mehrotra
(95.6%)
Sanjog Rajeev
(95.4 %)
Soumya Bansal
(95.4 %)
Pankhuri Garg
(95.4 %)
Urja Agrawal
(95.2%)
Khushi Bagga
(95.0%)
Khushali Bilare
(95.0%)
Harshaan Arora
(95.0%)
Akshay Choudhary
(95.0%)

List of Students Scoring 90% and above
S.No Name Stream %
1 Lavanya Singh PCM 97.80
2 Akshat Raj Lad PCM 97.60
3 Spriha Jaiswal Humanities 97.40
4 Rishi Chauhan PCM 96.80
5 Rhythm Singh Raghuwanshi PCM 96.80
6 Nishchay Shopurkar PCM 96.80
7 Anisha Gupta PCM 96.40
8 Neha Bapna Commerce 96.40
9 Deepita Raut Humanities 96.40
10 Mahi Tiwari Humanities 96.20
11 Anoushka Vyas PCM 96.00
12 Apurva S. Kotasthane Commerce 95.80
13 Raghav Yadav Humanities 95.80
14 Aadiraj Patni PCM 95.80
15 Sarthak Goswami Commerce 95.60
16 Arushi Mehrotra Humanities 95.60
17 Sanjog Rajiv Humanities 95.40
18 Soumya Bansal PCB 95.40
19 Pankhuri Garg Commerce 95.40
20 Urja Agrawal Commerce 95.20
21 Khushi Bagga PCM 95.00
22 Khushali Bilare PCM 95.00
23 Harshaan Arora PCM 95.00
24 Akshay Choudhary PCM 95.00
25 Ashita Jain Commerce 94.80
26 Harsh Sewani Commerce 94.80
27 Kritika Tripathi Humanities 94.80
28 Disha Gupta PCM 94.80
29 Divyaa Moorthy PCB 94.80
30 Dishakshi Chaturvedi Commerce 94.60
31 Malvika Goyal PCB 94.60
32 Shikhar Singh PCB 94.60
33 Siddharth Gulati PCB 94.40
34 Shubhangi Singh Commerce 94.40
35 Mohemmed Faisal Commerce 94.20
36 Raashi Gupta Commerce 94.20
37 Arshika Lalan PCM 94.20
38 Vatsal Bharadwaj PCM 94.20
39 Nalada Baveja Commerce 94.00
40 Aditya Mishra PCM 94.00
41 Archi Bhandari PCB 93.80
42 Harnoor Arora PCM 93.80
43 Sahil Nathani PCM 93.80
44 Shreshtha Garge Humanities 93.80
45 Shourya Banerjee PCM 93.60
46 Hemakshi Motwani Commerce 93.60
47 Aniket Saraswat PCM 93.40
48 Prateek Jain Commerce 93.40
49 Medhavi Joshi PCB 93.20
50 Malvika Singh Commerce 93.20
51 Lakshita Sejra PCM 93.00
52 Harshita Roopchandani Commerce 92.80
53 Kashmik Nair PCB 92.80
54 Abeer Vaishnav PCM 92.80
55 Rakshit Keswani PCM 92.60
56 Kashish Nair PCB 92.60
57 Ritwik Agarwal PCM 92.60
58 Ayan Milan Singh PCM 92.60
59 Jahanvi Chhabra Humanities 92.60
60 Shyali Johri PCM 92.40
61 Sanya Katiyar PCM 92.40
62 Avhijit Nair PCM 92.40
63 Bhavika Balani PCM 92.40
64 Anusha Agrawal Commerce 92.20
65 Shreya Mishra PCM 92.00
66 Vanshika Chauhan Commerce 91.80
67 Muskaan Agarwal Commerce 91.80
68 Kanika Dewan Commerce 91.80
69 Vedant Chourasia PCM 91.80
70 Samaksh Dubey PCM 91.80
71 Ananya Kapoor PCM 91.60
72 Rohan Bangia Commerce 91.60
73 Samarth Singh PCM 91.60
74 Shashwat Srivastava PCM 91.60
75 Suraj Bhola PCB 91.40
76 Abhishek Singh Baghel PCM 91.40
77 Vidushee Amoli PCM 91.20
78 Shivangi Talreja Commerce 91.00
79 Shubhansh Thakur Commerce 91.00
80 Animesh Khandelwal PCM 91.00
81 Gunjal Kumar Sharma PCM 90.80
82 Isha Shrivastava PCM 90.80
83 Vanshika Sabherwal Commerce 90.60
84 Rashi Tyagi Humanities 90.60
85 Kuhu Jain Commerce 90.60
86 Aayush A. Raina PCM 90.60
87 Ananya Dixit Commerce 90.00
88 Samarth Paliya PCM 90.00